O NÁS

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

Z knihy „Dewey – Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron

O knihovně

Místní knihovna ve Vidči  je základní knihovna s evidenčním číslem 0278/2002. Knihovna je součástí systému knihoven České republiky a podle zákona č. 257/2001 (knihovní zákon) vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

Místní knihovna ve Vidči se nachází v centru obce a je umístěna v prostorách mateřské školy (dolní křídlo budovy), kde jí patří místnosti s celkovou rozlohou 92 m2.

Zřizovatelem místní knihovny je od 1. ledna 1997 Obec Vidče

Obec má uzavřenou Smlouvu o spolupráci s MVK Vsetín a Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, která na základě objednávky poskytuje místní knihovně tyto služby:

·         Metodickou pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

·         Zpracování statistiky o činnosti obecní knihovny

·         Pomoc při zpracování knihovních fondů  pořízených z prostředků obce

·         Základní servis informačních a komunikačních technologií

·         Literární besedy a informační lekce pro základní školu

Služby poskytované MVK Vsetín nebo Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, které jsou obecní knihovně poskytovány v rámci regionálních funkcí knihoven, jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje.

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Součástí fondu knihovny jsou také  společenské deskové hry od společnosti Albi. Z domova můžete nahlédnout do našeho on-line Katalogu. Součásti fondu knihovny jsou také společenské a deskové hry vydavatelství Albi a MINDOK.                                             

Obohacením stálého fondu knihovny je služba výměnných souborů knih (jarní, podzimního, zimní). Knihy jsou knihovně zapůjčeny vždy na dobu jednoho roku z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. 

Historie

Historie Místní knihovny ve Vidči se začala odvíjet v roce 1948, kdy začal půjčovat spoluobčanům ve svém domě své knihy pan Robert Mičkal. V dalším roce byla otevřena Obecní knihovna v prostorách tehdejšího Kulturního domu. Místnost byla malá a přeplněná regály. Přesto bylo otevření knihovny velkým přínosem pro občany. Půjčovalo se jeden den v týdnu a zájem o knihy byl velký.

V roce 1956 měla knihovna 143 čtenářů a patřila k nejlepším knihovnám v okrese Vsetín.

V knihovně se vystřídala řada dobrovolných knihovníků. Mezi ty nejlepší patřil pan učitel František Maša (1971-1979), který dovedl knihovnu až k tehdejšímu nejvyššímu knihovnickému ocenění „Vzorná lidová knihovna“ (v roce1979).

V roce 1979 nastupuje jako knihovnice paní učitelka Marcela Švajdová. Založila Čtenářský kroužek, který se aktivně zapojil do akcí Klubu mladých čtenářů při nakladatelství Albatros. Jejich literární práce byly několikrát oceněny a děti jely do Prahy na setkání s ostatními Čtenářskými kroužky, spisovateli a ilustrátory knih. Knihovnice Marcela Švajdová byla za dosažené výsledky oceněna čestným uznáním rady KNV v Ostravě (1980). Dne 7. dubna 1981 získala knihovna opět ocenění „Vzorná lidová knihovna“.

V roce 1989 se knihovna přestěhovala do nových prostor v dolním areálu Mateřské škola ve Vidči, kde sídlí dodnes.

Dne 1. 7. 1992 došlo k výměně knihovnice, odešla paní Marcla Švajdová a nastupuje Dagmar Karasová.

V 1994 se pro velký zájem čtenářů začalo půjčovat 2x týdně po dobu 5 hodin.

V lednu 2002 přešla knihovna pod správu Obce Vidče. Mezi Obcí Vidče a Městskou knihovnou v Rožnově p. R. byla uzavřena Smlouva o poskytování knihovnických služeb pro Místní knihovnu ve Vidči (metodická činnost, pomoc při zpracování knihovního fondu a revizi knižního fondu, besedy pro ZŠ). Z grantů Ministersva Kultury ČR VISK získala knihovnta postupně finance na nákup počítačů a knihovnických programů, které umožnily automatizaci knihovnických služeb a možnost připojení knihovny k síti Internet.

V roce 2007 se Místní knihovna ve Vidči umístila na 1. místě soutěže Vesnice roku 2007 Zlínského kraje. Poté byla nominována do celostátní soutěže. V Zrcadlovém sále Klementina pak přebraly knihovnice Dagmar Karasová s paní starostkou Štěpánkou Mikulenkovou Diplom za 3. místo v soutěži Knihovna roku 2007.

1.1.2011 byl spuštěn ve spolupráci s Masarykovou věřejnou knihovnou ve Vsetíně a Městskou knihovnou v Rožnově automatizovaný výpůjční protokolpůjčování knih, časopisů a jiných materiálů přes počítač.

15.8.2014 nastupuje do místní knihovny paní Božena Zajícová, bývalá knihovnice Měk Rožnov p.R., nyní v důchodu. Za vedení a dobrou prezentaci místní knihovny v březnu 2016 získala ocenění Nejlepší knihovnice okresu Vsetín za rok 2015 – obor dobrovolný knihovník.

Knihovna před rekonstrukcí: 


Rok 2016 byl významný nejen pro knihovnici paní Zajícovou, ale i pro samatnou knihovnu. V průběhu měsíců července až října došlo totiž k celkové rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor. Po celou dobu úprav byla knihovna uzavřena. Veřejnosti byla slavnostně předvedena a zpřístupněna v pátek 18. listopadu 2016.

Modernizace knihovny ve Vidči byla spolufinancována Zlínským krajem. Náklady na tuto akci činily 2 386 404 Kč, z této částky činila dotace ze Zlínského kraje 963 000 Kč.

Knihovna po rekonstrukci: 


Dalším významným dnem pro videčskou knihovnu se stal 12. říjen 2017. Nový vzhled knihovny po rekonstrukci, statistické ukazatele její činnosti, péče o fond i organizace kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost – to vše stálo za tím, že knihovna ve Vidči získala titul Knihovna roku 2017 Zlínského kraje.


 

 

Zaujal vás článek, sdílejte dál: