SLUŽBY

Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby

 • Výpujční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
 • On-line katalog z prostředí domova můžtete nahlédnout do fondů knihovny zde: katalog.
 • Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že pokud čtenář nenalezl titul ve fondu knihovny, lze titul objednat a zapůjčit z Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Pokud požadovaný titul rožnovská knihovna nevlastní, lze jej objednat pomocí MVS z další knihovny. 
 • Přístup k Internetu je zdarma. Jsme Vám k dispozici, když si nevíte rady!
 • Výměnné cirkulační soubory.
 • Zodpovíme Vaše dotazy!

Ceník služeb

Základní služby:
Půjčování knih a časopisů – zdarma
Přístup na internet – zdarma

Roční registrační poplatky

DOSPĚLÍ:  50,- Kč
MLÁDEŽ DO 15 LET: 30,- Kč
STUDENTI: 30,- Kč
DŮCHODCI:  30,- Kč

Manipulační poplatek spojený s registrací:
Registrace dospělí, studenti, děti do 15 let, důchodci – zdarma

Poplatky z prodlení – upomínky:
1. upomínka (neposílá se) – 10,-
2. upomínka – 20,- + poštovné
3. upomínka – 40,- + poštovné
Upomínací dopis – 50,- + poštovné

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně. 

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat Knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty (1 měsíc) je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o Meziknihovní výpůjční službu  (MVS) v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.  Pokud čtenář bude chtít požadovaný dokument vypůjčit, lze  titul objednat a zapůjčit z Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Tato služba je zdarma. 
 • Pokud požadovaný titul rožnovská knihovna nevlastní. lze jej objednat pomocí MVS z další knihovny. Výpůjční doba je 1měsíc bez možnosti prodloužení. Táto služba je placená a cenu určuje půjčující knihovna.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

Zaujal vás článek, sdílejte dál: