Zprávy

KNIHOVNA VIDČE JE KNIHOVNOU ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Čtvrtek 12. řijna 2017 byl pro Místní knihovnu ve Vidči velmi významným. Knihovna se stala Knihovnou roku zlínského kraje.

Již po páté ocenily Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně práci veřejných knihoven a poděkovaly tak jejich zástupcům za významný přínos k rozvoji knihovnickýcslužeb, podporu čtenářství i mimořádné aktivity. Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven a také odborná veřejnost. Sešlo se celkem 26 nominací. U knihoven byly hodnoceny statistické ukazatele o jejich činnosti, jejich vzhled, péče o knihovní fond i organizace kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Titul Knihovna roku 2017 Zlínského kraje si nakonec odnesla za okres Vsetín Místní knihovna Vidče. Nemalou zásluhu na tomto ocenění má naše knihovnice paní Božena Zajícová, která k běžné činnosti připojuje řadu aktivit pro děti a dospělé a svou práci vykonává s velkým zaujetím a věnuje jí i svůj volný čas, za což jí moc a moc děkujeme.

Jen pro zajímavost, v jaké konkurenci jsme obstáli. Ve Zlínském kraji funguje více než 400 knihoven, v nichž je zaregistrováno 90 tisíc čtenářů. Počet výpůjček ročně se pohybuje
okolo 4,5 milionu.


Milena Dudová, místostarostka obce

Videčský Zpravodaj 10/ 20Zaujal vás článek, sdílejte dál: