Zprávy

Zprávy z místní knihovny

I když červen začíná zavánět prázdninami, v knihovně se pořád něco děje. Nejenže pro dětské i dospělé čtenáře máme připravenou spoustu nových knih, ale probíhají i další akce knihovny. 

Už tradičně v měsíci červnu připravujeme slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova a čtenáře knihovny v rámci celorepublikového projektu „Už jsem čtenář“, do kterého je zapojena i videčská knihovna. Děti ovšem jako správní rytíři musí prokázat své kvality. Nebudou bojovat s mečem ani zabíjet draka, ale předvedou svou dovednost ve čtení. Letošního pasování (v pátek 14. června 2019) se ujmou Ferda Mravenec a Brouk Pytlík – postavičky, které si pro děti vymyslel a nakreslil pan Ondřej Sekora. U slavnostního aktu nebudou chybět ani zástupci Základní školy a Obecního úřadu ve Vidči. Na připomenutí toho, že se stali Rytíři, dostanou prvňáčci vedle malé věcné odměny i Pamětní list, nový průkaz do knihovny a hlavně knihu, která je určena právě jim. No a málem bych zapomněla na knižní záložku. Tu pro ně nakreslili druháci a třeťáci, děti ze školní družiny. Moc se jim povedly a doufám, že se prvákům záložky budou líbit. 

 Po celý školní rok patřila knihovna vždy dvě středeční odpoledne v měsíci dětem ze školní družiny. Čekalo tady na ně společné čtení z nových knih, hry a soutěže i malé výtvarné dílničky. A v červnu přišly děti také. Tentokrát se však karta obrátila. Děti se zapojily do vytváření programu návštěvy samy. Druháci a třeťáci nejen vyrobili už zmínňované záložky pro prvňáčky, ale pomohli svými kresbami vytvořit v knihovně letní atmosféru. Budou se podílet i na závěrečném předprázdninovém setkání školní družiny v knihovně a to tím, že pro prvňáčky připraví soutěžní otázky a úkoly v honbě za pokladem. Doufám, že ve středu 19. června 2019 nám bude přát počasí a poklad bude objeven.

Na závěr mi dovolte popřát vám všem krásné léto a pohodové prázdniny a připomenout změnu v otevírací době. 

Po dobu trvání letních prázdnin bude mít knihovna otevřeno:

středa :   10:00  –  17:00 hodin

pátek:      ZAVŘENO

Božena Zajícová


Zaujal vás článek, sdílejte dál: