Informace

Dotazník spokojenosti se službami knihovny ✔

V rámci plnění standardů pro dobrou knihovnu,  budeme letos provádět dotazníkové šetření. 

Svou spokojenost či nespokojenost se službami videčské knihovny můžete prokázat při vyplnění dotazníku, který jsme umístili na našich webových stránkách. Pořád máme co zlepšovat, jenom musíme vědět co.

dotazník najdete zde: 

https://forms.gle/pzN41fesshWgnB4A8

Proč to děláme ?

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, který vychází Metodického pokynu Ministerstva kultury České republiky z roku 2011 je pravidelné zjišťování spokojenosti čtenářů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována pravidelně každých pět let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Cílem ankety je zjistit, do jaké míry jsou uživatelé se službami své knihovny spokojeni. Dílčím cílem je získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.

Božena Zajícová


Zaujal vás článek, sdílejte dál: