Akce pro děti

VIDČE MÁ NOVÉ RYTÍŘE – ČTENÁŘE

Díky koronavirové pandemii byli v letošním školním roce žáci základní školy ochuzeni o řadu besed a informačních lekcí, které pro ně připravujeme společně s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Dostalo se jen na prvňáčky, kteří nepřišli o své už tradiční pasování na ” Rytíře krásného slova řádu čtenářského“.

Vše se odehrálo v pátek 18. června 2021, kdy v doprovodu paní učitelky Hladké prvňáčci zavítali do knihovny. Po shlédnutí krátké pohádky, kterou si pro ně připravily a sehrály knihovnice z rožnovské knihovny, prvňáčci skládali rytířskou zkoušku v přečtení krátkého pro ně neznámého textu. Zkoušku všechny děti zvládly na výbornou, a tak mohli složit slib, že jako správní rytíři budou knihy číst, milovat a ochraňovat. Nakonec došlo na samotné pasování, a tak nám ve Vidči přibylo 20 nových Rytířů-čtenářů.

Letošní pasování prvňáčků bylo inspirováno knihou Michaely Fišarové „První školní výlet“. Zmiňovanou knihu si čerství Rytíři – čtenáři vedle Pamětního listu, záložky do knihy a drobného dárku odnesli domů jako památku na tento slavnostní den.


Zaujal vás článek, sdílejte dál: