Akce pro děti

DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE

Ve středu 12.října dopoledne navštívili knihovnu „devaťáci“ z místní základní školy. Jejich návštěva se nesla v duchu mediální gramotnosti – seznamování s takovými pojmy jako dezinformace, fake news, hoax či konspirační teorie. Žáci se na různých příkladech a testech zkoušeli rozlišovat ověřitelné, složitě ověřitelné a neověřitelné informace. Učili se analyzovat jednotlivá tvrzení, ověřit či vyvrátit tvrzení dle důvěryhodných zdrojů a kriticky nad jednotlivými výroky přemýšlet.Zaujal vás článek, sdílejte dál: