Akce pro děti

Knihovna a školní rok 2017/2018

Prázdniny skončily, začala škola a knihovna si připravila pro děti základní školy řadu literárních besed a IVU lekcí.   Chcete vědět co na děti čeká? 

1. ročník

S Kamilem nejen po knihovně

  V této lekci budeme pracovat s textem Jeniffer Berneové Kamil neumí lítat . Na základě příběhu  si vysvětlíme proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu.  Zjistíme proč je rozhodnutí  navštěvovat knihovnu správná volba, co knihovna nabízí dětskému čtenáři , vysvětlíme si základní orientaci v dětském oddělení  a základní informace o chodu knihovny.

Cestování po světě

Lekce žáky seznámí s beletristickým textem Ivanky Melounové z knihy Cestování po světě. Podrobněji probereme kapitolu Austrálie. V průběhu lekce žáci pracují s naučnými knihami, které odkazují na téma Austrálie. Vyhledané obrázky a informace použijí za pomocí knihovnice k vytvoření myšlenkové mapy (kreslením, lepením obrázku, zápisem). Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Slavnostní pasování na čtenáře knihovny doprovází krátký dramatický výstup. Prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou pasováni. Děti dostanou knížku „Už jsem čtenář“, která je určena přímo prvňáčkům.

2. ročník

Čtyři kočky – poezie

Lekce žáky seznamuje s literárním žánrem poezie, na příkladu textu Miloše Macourka Čtyři kočky. Cílem je nalezení způsobu, jak u dětí vypěstovat vztah k poezii a zprostředkovat práci recitátora s básní. V lekci jsou využity metody a techniky dramatické výchovy  motivující žáky k  zájmu  o literaturu.

Neotesánek

Kdo zná kouzelná slovíčka, ten se ve světě neztratí. Na základě textu z knihy Ivony Březinové: Neotesánek, si děti upevní základní pravidla slušného chování.

3. ročník

Co, kdy, kde, jak, proč -Úžasný svět encyklopedií

 Žáci se v průběhu lekce seznamují s naučnou literaturou v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu knihovny. Seznámí se s pojmem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat v encyklopedii, seznámí se s obsahem a rejstříkem. Na zvolené téma a otázky vyhledají odpovědi v encyklopediích, které potom vzájemně prezentují.

Pohádky a pověsti z okolí Radhoště

Žáci se seznámí se základy regionální literatury Valašska, jejími autory ale také sběrateli lidové slovesnosti, ujasní si pojem pohádka a pověst. Seznámí se nejznámějšími  pověstmi z Rožnovska.

4. ročník

Nebezpečí  na síti

 Většina dětí tráví spoustu volného času na internetu, aniž by si uvědomovali reálnou hrozbu. V této lekci se seznámí s nutností chránit si své soukromí a osobní údaje.

Sedm barev duhy

V lekci se zaměříme na text s poučným vyprávěním „Sedm barev duhy“.  Pomocí  příběhu se snažíme v dětech rozvíjet sociální a enviromentální cítění.  Seznámení s metodou klíčová slova, řízené čtení s občasným předvídáním. Zdokonalování  hlasitého čtení s porozuměním a následně zodpovězení otázek.

5. ročník

Průvodce bahnitým prameništěm informací aneb Jak na referát

Lekce žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. V úvodu si žáci ujasní pojem referát a po té ve skupinách vyhledávájí informace ke konkrétnímu tématu. Důraz je kladen na využívání informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci se seznámí a prakticky vyzkoušejí vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny. V závěru lekce žáci prezentují své výsledky a shrnou poznatky, které  o přípravě referátu ví.

Komiks

Žáci se seznámí s historií i současností světového i českého komiksu pro děti, poznají nejvýraznější představitele žánru. Vyzkouší si vytvořit vlastní krátký komiks.

6. ročník

Perseus, syn Diův

V lekci se žáci seznámí s řeckou mytologií a bájemi, podrobněji pak rozeberou příběh o Perseovi. Žáci
ve dvojicích vyhledávají informace o hlavních řeckých bozích a prezentují je ostatním. Stěžejní část lekce tvoří řízené čtení báje o Perseovi. Text je rozdělen na tři části a žáci se s ním seznamují metodou skládankového čtení. Návodné otázky jim pomáhají k lepšímu porozumění.

Když nám čtení nechutná

Připravíme výbornou svačinku z těch NEJ knížek – vztahy děti mezi sebou, děti  X rodiče, současnost v nových knížkách  pro děti. Ukázky z knih. Tipy, jak si správně vybrat knihu.

7. ročník

Sci-fi a fantasy literatura

Historie a současnost žánru sci-fi a fantasy literatury, nové styly žánru (steampunk, upíři). Ukázky z knih a filmů.

Kriminálka Facebook

Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, mají povědomí o hrozbách virtuální komunikace, často ale na obecné úrovni bez představy o tom, jak by je daná situace mohla zasáhnout. Pomocí čtení textů s předvídáním, založených na reálných situacích, je žákům zprostředkován právě takový pohled na danou problematiku.

8. ročník

Práce s odborným textem

Žáci pracují s odborným textem samostatně a následně ve skupinkách. Na základě zvolených metod pracují s textem, vytváří si poznámky, které následně zapracují do myšlenkové mapy. Vyzkouší si udělat poznámky z audiovizuální přednášky. Svou práci prezentují.

9. ročník

Knihy na cestu – 9.tř

Na cestu k dospělosti se zajímavou knihou. Tipy a rady, kde hledat takovou knihu. Ukázky z knih v doprovodu zajímavé hudby.

Zaujal vás článek, sdílejte dál: