Akce pro děti

Týden knihoven a dětí

Středa 2. října 2019 patřila dětem. Dopoledne přišly děti z mateřské školky, odpoledne zas děti ze školní družiny. S dětmi přišel do knihovny Podzim, protože toho jsme si zvolili jako hlavní téma našeho setkání. Povídali jsme si o něm, četli pohádky, zpívali a hráli, a také i trochu tvořili. To když se děti pokusily rozveselit starou suchou větev barevným listím stejně tak, jak to udělala zvířátka z lesa v pohádce o smutném stromu. Děti mateřské školy zdobily barevným spadaným listím a odpoledne pak děti ze školní družiny kreslily barevné listy z papíru. Ty pak postupně nahradí ty staré a scvrklé listy, aby náš knihovnický stromek dělal dlouho radost všem čtenářům.Zaujal vás článek, sdílejte dál: