Akce pro děti

HMYZÍ POHÁDKY, DOMEČKY A DĚTI

V pondělí 22. listopadu 2021se prostory knihovny proměnily v jeden velký domeček.

Jak se to stalo? Docela jednoduše. Uspořádali jsme společně s mateřskou školkou  setkání dětí a dospělých s ing. Rostislavem Poláčkem, autorem knížky „Hmyzí pohádky z květinové zahrádky“, který je mimo jiné i velkým znalcem blanokřídlého hmyzu.

Dopoledne si pan Poláček povídal s prvňáčky ze základní školy a předškoláky z mateřské školky o malé včelce Lucince, hrdince jeho kouzelné knížky. Pan Poláček vyprávěl jim také o vosách, čmelácích, beruškách a dalších zástupcích hmyzí říše, kteří jsou tak důležití pro přírodu a tudíž i pro nás.

Děti z mateřské školky měly pro pana Poláčka i malé překvapení v podobě malovaných obrázků včelek, broučků, berušek, úlů a hmyzích domečků.   Jak se jim obrázky povedly můžete posoudit i vy sami, protože jsme z nich v posluchárně knihovny instalovali výstavu.

Odpoledne pak patřila knihovna dětem a rodičům z EKO týmu při místní mateřské školce. I oni si povídali s panem Poláčkem o důležitosti opylovačů v přírodě. Po besedě se pak společně, děti i rodiče, pustili do díla a vyráběli svůj vlastní hmyzí domeček, který si pak odnesli domů do své zahrádky.Zaujal vás článek, sdílejte dál: